Ydelser

ERNEL tilbyder konsulentydelser i “el-sikkerhed” med speciale i personsikkerhed, lyn- og overspændingsbeskyttelse,
samt EMC generelt. Potentialudligning, jordingsanlæg, beskyttelse mod direkte og indirekte berøring samt drifts- og systemjordinger
hører til de spidskompetencer som tilbydes elbranchen! Gennemgang og målinger i komplekse installationer med udarbejdelse af detaljeret rapport for optimering af sikkerheden, udføres efter nærmere aftale. Kurser, gæsteundervisning og konsulentydelser tilbydes efter opgave til aftalte, faste priser. Ydelser ud over aftale faktureres til fast timepris DKK 1050,00. Rejsetid ½ timeløn, samt afregning af rejseudgifter efter statens takster og regler. Øvrige rejseomkostninger i henhold til bilag. Alle priser ex. moms.

Referencer

Mange års erfaring fra arbejdet for DESITEK A/S, med en række konsulentydelser, samt undervisningserfaring, giver en solid baggrund for at tilbyde ydelser, der kan optimere sikkerheden i elektriske installationer og anlæg. Tidligere mangeårigt aktivt medlemskab af den danske normkomite DS 581, der beskæftiger sig med lynbeskyttelse. Forfatter til afsnit i EL Ståbi, D2 omhandlende “overspændingsbeskyttelse” samt forfatter til en række tekniske artikler om “el sikkerhed” bragt i den elektrotekniske presse. Skrevet engelsk håndbog om “jording og potentialudligning for vindmøller” for en større vindmølleproducent i Danmark. Af tidligere konsulentkunder og referencer kan ud over flere elselskaber og kraftværker; nævnes Banedanmark, Storebælt A/S, Øresunds broen, Københavns Metro, “COMET”, m.fl..
I ERNEL regi kan nævnes; E. Pihl & Søn A/S, Danfoss Power Electronics A/S, YIT; Aalborg Musikhus, Dansk Energi m.fl..

Om mig

Konsulent firma i el sikkerhed

Ernst Boye Nielsen, der var medstifter og direktør i DESITEK A/S fra 1988 til 2012, har efter sin fratrædelse ved pensionering stiftet eget konsulentfirma; ERNEL. Ud over de artikler og skrifter der kan downloades fra hjemmesiden ernel.dk, kan henvises til link til DESITEK A/S; Desitek.dk, samt DEHN+SÖHNE Gmb Co; Dehn.de Konsulentydelser, kurser og gæsteundervisning tilbydes efter opgave til aftalte, faste priser.

Kontakt information
  •   +45 24 47 74 06
  •  Præstetoften 1, 5471 Søndersø
  •  34 27 97 64

Kontakt

Ring til os eller udfyld denne kontakt formular. Hvis du har nogen spørgsmål til os.